CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

     1. Mục đích:

     Quy định chính sách giao nhận mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại PDRF.

     2Phạm vi áp dụng:

     2.1 Đối tượng áp dụng:

     Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại PDRF

     2.2 Khu vực áp dụng:

     Giao nhận miễn phí trên toàn quốc cho đơn hàng trị giá từ 200.000 đồng trở lên.

     3. Nội dung:

     Đơn hàng mua Online sẽ được giao hàng trong vòng 24 giờ đối với các đơn hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên và áp dụng cho tất cả các ngành hàng.

     Đối với các đơn hàng có phạm vi giao hàng xa nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp thỏa thuận thời gian và phương thức giao hàng với khách hàng.

     Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.

     Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận. Đơn vị cung cấp dịch vụ logistic có trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao nhận hàng hóa (ảnh chụp và chữ ký người nhận hàng) tới người mua và người bán khi có yêu cầu.

     Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.